Ny digital løsning: Følg bergingsbilen

En serie med SMS-meldinger er en integrert del av veihjelpstjenesten hos SOS International i Norge. SMS-serien er en digital løsning som skaper trygghet og reduserer den opplevde ventetiden, og er et eksempel på hvordan SOS International hele tiden fokuserer på kundereisen og på å utvikle nye digitale veihjelpstjenester.

Det moderne samfunnet er i forandring, og digitaliseringen brer stadig mer om seg. SMS-serien som løpende oppdaterer sluttbrukeren om status i veihjelpssituasjonen, er et eksempel på hvordan SOS International tilpasser seg ny teknologi ved å fokusere på kundens digitale reise:

”I SOS International har vi hele tiden fokus på kundereisen. Det gjør vi ved å utvikle relevante, digitale veihjelpstjenester hvor vi kan skape større trygghet i assistansesituasjonen og dermed en bedre kundeopplevelse og høyere kundetilfredshet,” sier Richard Waitz, kommersiell direktør i SOS International i Norge. 

Trygghet via løpende oppdateringer
En del av SMS-serien er den lett tilgjengelige løsningen ’Follow my truck’. Her kan sluttbrukeren få en status på hvor bergingsbilens befinner seg.

Et havari kan oppstå når som helst og hvor som helst, og med den behovstilpassede løsningen får sluttbrukeren en SMS med en lenke til et kart. På kartet er både egen bils- og bergingsbilens posisjon markert,  og på den måten kan sluttbrukeren løpende følge bergingsbilen - fra veihjelp er rekvirert til bergingsbilen ankommer havaristedet.

”Man er sjeldent forberedt på havari, og er uhellet ute, så trenger man ikke å først laste ned en app eller logge inn på en hjemmeside. Vi tar over og gjør situasjonen enklere ved å sende deg en SMS,” forteller Kasper Lassen, sjef for nordisk forretningsutvikling i SOS International og fortsetter: 

”Med ”Follow my truck” får sluttbrukeren en status på hvor langt unna bergingsbilen er fra hans eller hennes egen posisjon. Denne statusen bidrar i stor grad til å avstemme forventningene, redusere den opplevde ventetiden og gi oversikt over en ofte uventet og frustrerende situasjon.”
Les mer om våre veihjelpstjenester.

Vil du vite mer om digitale veihjelpsløsninger som ”Follow my truck”?
Dersom du vil vite mer om hvordan SOS International skaper digitale veihjelpsløsninger, kontakt din Key Account Manager.

 Les mer: SOS International veihjelp er med på veien inn i en ny tid

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål