SOS International installerer mobil ladestasjon til elbil

SOS International i Norge har som det 3. landet i Europa, gått til innkjøp og innstallering av en mobil ladestasjon til bruk på elbiler i vår servicebil i Oslo. Dersom man går tom for strøm, og ikke står til hinder for annen trafikk – et stykke fra nærmere ladestasjon, kan SOS International bistå sluttkunden med å få nok strøm til å komme seg til nærmeste ladestasjon.

Dette er en bevisst strategi i SOS International sin miljøprofil, hvor vi vektlegger kvalitet, bærekraft og miljø i hele verdikjeden:

«Vi etterstreber oss å løse flest mulig assistanser på stedet, og gjør vårt ytterste for at bilen ikke skal taues. På denne måten sparer vi miljøet for Co2-utslipp og bilisten for masse tid,» forteller Richard Waitz, kommersiell direktør for SOS International i Norge.

Tilbudet gjelder i første omgang til sluttkunder i Oslo regionen hvor denne mobile ladestasjonen nå er til testing.

Veihjelpsleverandør med miljøsertifisering
SOS International er som den eneste veihjelpleverandøren i Norden ISO14001 sertifisert i miljøledelse på tvers av de nordiske markedene. 

SOS International har de siste årene vektlagt betydningen av å bytte ut bilbergeres kjøretøy med nyere, mer miljøvennlige biler. Vi prøver også å løse så mange saker vi kan over telefon, samt at vi tilstreber oss å løse flest mulig assistanser på stedet for å slippe å taue bilen. Nå med rushtidsavgift, som belastes etter hvilken type motor en lastebil har, er det også fordelaktig med tanke på reduserte kostande.

 

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål