SOS International veihjelp er med på veien inn i en ny tid

"Ny teknologi kommer for fullt. Dette er bare starten på en utvikling der elbiler kombinert med telematikk vil utøse en helt ny dynamikk i markedet. For SOS International veihjelp er dette spennende, utfordrende og veldig interessant å ta del i", sier Richard Waitz, som leder SOS’ virksomhet i Norge.

"Innenfor telematikk representerer E-call en ny og viktig sikkerhetsdimensjon, der SOS International veihjelp tar mål av seg til å være en ledende assistansepartner. Samtidig gir telematikk i bilene mulighet for fjern-diagnostisering av biler. Det gir bilbergerne våre mulighet til å være forberedte når de kommer for å hjelpe bileiere. Å få bilen reparert på stedet vil være oppgave nr. 1", sier Waitz.

Nye kundeopplevelser
Nye kundeopplevelser krever nye former for samhandling, mener Waitz. Teknologien gjør det mulig å digitalisere deler av kundereisen gjennom elektronisk kommunikasjon og samhandling med bileier og forhandler, samtidig som våre samarbeidspartnere genererer erfaringsdata. Utviklingen stiller nye krav til oss som tjenesteleverandør. SOS International veihjelp utvikler en moderne, sømløs IKT plattform som gjør digital interaksjon mulig og som gir løsninger bilbrukere og våre partnere forventer.

Solid erfaring med elektriske biler
SOS International veihjelp har jobbet med elbiler siden 2012.

"Vi har et nettverk av bilbergere som utveksler erfaring og kunnskap gjennom faglige samlinger i egen regi og i samarbeid med de enkelte importører. På denne måten holder bilbergerne seg oppdatert på hva som kommer", forteller John Dokken, ansvarlig for nettverket av bilbergere i Norge.
"Som assistansepartner er vi opptatt av å finne nye, effektive metoder for å lade elbiler som er tomme for strøm. Det er boostere som kan gi ladestrøm nok til en kort kjøretur, og vi har vurdert generatorer som kan monteres i bergingsbiler", forteller Dokken.

Han mener likevel at det går mot servicebiler som har medbrakt batteribank til å overføre mye strøm på relativt kort tid.
"Det norske elbilteamet vårt har høy kompetanse. Vi har god beredskap og stasjonene våre kan kontakte teamet dersom de har behov for råd når de er ute på oppdrag. Vi har også et godt SOS samarbeid på tvers av landegrensene. Det gir oss store fordeler når det gjelder utvikling og kompetanseheving innenfor vårt fagfelt – veihjelp", avslutter Dokken.

Nordisk selskap, nasjonal drift og lokal kompetanse
SOS International er en sterk nordisk aktør innenfor veihjelp med over 800.000 assistanser i året. SOS International veihjelp har 140 bergingsstasjoner i hele Norge og alle disse gjør sitt ytterste for å bistå bilister i nød 24 timer i døgnet.

SOS er underleverandør til NAF, nordiske forsikringsselskaper og bilmerkers mobilitetsprogram. Fra den nasjonale vaktsentralen på Sinsen i Oslo koordineres 360 bergingsbiler hver dag og årlig håndteres 360.000 anrop som omhandler veihjelp eller forsikringsskader.

SOS International veihjelp er sertifisert iht ISO 9001, 14001 og 27001.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål