Styrkede nordiske veihjelpstjenester i SOS International

27.mai.2014

SOS International har inngått en avtale med NAF (Norges Automobil-Forbund) om å etablere et selskap som tilbyr veihjelpstjenester i Norge.

Virkesomhetsdelen NAF Veihjelp vil bli separert fra NAF AS og etablert som et nytt selskap hvor SOS International eier 2/3 av aksjene og kontrollerer alt operasjonelt anliggende fra og med 1.september 2014. SOS International vil med den nye avtalen innta en nordisk markedslederposisjon innen veihjelpstjenester når det kommer til volum og dekning.

Dette er en styrkning av vår kjernevirksomhet i Norden og gir oss muligheten til å tilby våre kunder veihjelpløsninger i hele Norden. Den nye avtalen vil gjøre vårt nordiske nettverk større, noe som igjen vil gjøre oss mer robuste og rustet til å møte kravene som kommer med den teknologiske utviklingen i markedet i fremtiden. Vi vil også kunne tilby flere konkurransedyktige nordiske produkter og avtaler til våre kunder. Vår merkevare vil nå bli synlig på 304 bilbergingskjøretøy i Norge, dette styrker vår nordiske identitet – we’re always on!

En sterk organisasjon
NAF er den største nordiske organisasjonen når det kommer til mobilitet og har over 500.000 medlemmer. I Norge er organisasjonen landsdekkende med 73 lokale avdelinger, 450 ansatte og rundt 2000 frivillige. NAF foretar kontroller og tester av biler på 49 NAF sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, kunde assistanse osv. I tillegg har NAF ansvar for 27 øvelseskurs for den norske stat. NAF er en entusiastisk deltaker i samfunnsdialoger som omhandler mobilitet. Organisasjonen kan sammenlignes med den danske organisasjonen FDM.