Høy kundetilfredshet på alarmsentralen for veihjelp

Sommerhøysesongen for veihjelp går mot slutten for vår norske veihjelpvirksomhet, og vi er takknemlige for at tilbakemeldingene fra sluttbrukere gjennom sommeren viser høy grad av kundetilfredshet.

På alarmsentralen i Oslo har vi hatt en travel sommer med et stort antall utlandsaker og flere sammensatte saker. Det har tydeliggjort seg gjennom ulike komplekse bilskader, men også i saksbehandlingen, der sluttbrukere har høye forventninger til hjelpen de får. Derfor har vi fokusert på forventningsstyring og kommunikasjon med sluttbrukere, og vår alarmsentral har sikret en tett dialog med vårt lokale nettverk så vel som internasjonalt og i forhold til våre leverandører, for eksempel av leiebiler.


Som deres assistansepartner er det viktig for oss å sikre høy kvalitet i alle våre tjenester og blant våre medarbeidere. Vi har derfor jobbet aktivt med kompetanseutvikling, opplæring, trening og oppfølging. Vi startet med rekruttering av nye assistansekoordinatorer tidlig i våren for å sikre bemanningen på alarmsentralen gjennom høysesongen.

Typiske skadeland for norske bilister
Typiske skadeland for norske reisende er Sverige, Danmark og Tyskland, noe som tilsvarer tidligere års trender. Vi ser en svak nedgang i de fleste land, men vi har hatt en økning av saker i Sverige og Tyskland.

Motorproblemer og punktering er noen av de typiske skadene norske bilister opplever i utlandet.

Typiske skadeland - norske bilister sommer 2019

  • Sverige
  • Danmark
  • Tyskland


Gode råd for bilferien

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål