Insights: Sommerens bilferie og veihjelp i utlandet

For mange er sommer ensbetydende med bilferie. Sommeren er også den travleste perioden i året for SOS International – blant annet fordi mange bilister får problemer med bilen i utlandet.

Her følger en rekke fakta og opplysninger om veihjelpsassistanse i utlandet fra SOS International.

Størst behov for veihjelp i sommermånedene

I løpet av 2018 hjalp SOS Internationals nordiske alarmsentraler til i mer enn 28 000 saker hvor nordiske feriebilister fikk problemer med bilene sine i utlandet.

Håndteringen av hjelp som ytes i utlandet er preget av store sesongmessige variasjoner. Juni, juli og august er tradisjonelt travle måneder, og 2018 var ikke noe unntak. 52 % av all hjelp i utlandet ble gitt i løpet av juni, juli og august 2018.

Våre fire nordiske alarmsentraler for veihjelp mottok i alt ca. 710 000 henvendelser i juni, juli og august 2018.

Spesielt behov for veihjelp i Tyskland

Nordiske feriebilister har typisk behov for veihjelp i de nordiske nabolandene samt på veiene ned gjennom Europa. Sverige, Danmark, Norge og Finland er sammen med Tyskland, Østerrike, Frankrike og Italia skadelandet i 74 % av alle veihjelpssaker i utlandet i juni, juli og august. 

Nordiske feriebilister kjører som oftest nedover motorveiene i Tyskland og Østerrike på vei til feriedestinasjoner som Italia og Frankrike. Dette betyr at en stor del av feriebilistene som kjører sørover, kjører gjennom Tyskland, og derfor er det ofte der SOS International yter hjelp. 

Eksempelvis yter SOS International ofte hjelp på de store europeiske motorveiene A9 og A7 i Tyskland. Disse veiene er dessuten preget av stor trafikk, fare for kø og trafikkulykker.

Topp skadeland for norske bilister på reise

Topp skadeland for norske bilister på reise sommeren 2018

  • Sverige
  • Danmark
  • Tyskland
SOS International oppfordrer feriebilister til å holde seg oppdatert på trafikkinformasjon

SOS International oppfordrer feriebilister til å holde seg oppdatert på trafikkinformasjon, som for eksempel veiarbeid, via lokale, landsdekkende tjenester (nettsider og apper) som forberedelse til reisen, men også løpende under reisen. Et eksempel er den offisielle østerrikske tjenesten www.asfinag.at, denne får du også som app på engelsk, fransk og tysk.

 

Gode råd til bilferien

Gode råd til bilferien her 

Perioder med stor belastning på veier og verksteder

Der er ingen tvil om at sommeren er en periode med toppbelastning grunnet den store mengden feriebilister på veiene.

Økt volum med bilister på veiene og bilister som får problemer, legger et stort press på veihjelpstjenestene og verkstedene rundt om i Europa.

Det kan ofte føles ekstra uheldig å havne hos et overbooket verksted på vei til eller hjem fra ferie. SOS International oppfordrer alle feriebilister til å kontakte SOS Internationals alarmsentral så raskt som mulig ved behov for hjelp. Som oftest fører det til smidigere hjelp både for de reisende og for våre kunder.

Eksempelvis sørger SOS Internationals språkkyndige assistansekoordinatorer for å proaktivt kontakte verksteder i løpet av saksbehandlingen som en del av oppfølging av sakene. Et annet eksempel er at SOS International i løpet av saksbehandlingen jobber for at feriebilistene, så langt det lar seg gjøre, kan kjøre videre i egen bil. Det gir en bedre kundeopplevelse og har dessuten et positivt utslag på sakskostnadene.

Slik forbereder SOS International seg til sommerhøysesongen for veihjelp i utlandet

Forberedelsene til sommerhøysesongen starter allerede tidlig på våren.

Det er helt avgjørende for alarmsentralen å ha rett bemanning på alarmsentralen i den travle sommerperioden, og derfor har vi fokus på rekruttering, opplæring og kompetanseheving av både nye og erfarne medarbeidere gjennom hele våren.

Forberedelser i det internasjonale nettverket for veihjelp
Det foregår også en tett og proaktiv dialog med SOS Internationals utenlandske partnere og leverandører når det gjelder bilberging, leiebiler ol. rundt om i Europa. Den tette dialogen sikrer en operasjonell og volummessig avstemming av forventningene.

For å sikre rett hjelp til rett tid samt smidig saksbehandling, jobber SOS International løpende med å optimalisere nettverket og sikre både kvalitet og kontinuitet i leverandørkjeden.

Eksempelvis har vi gjennom mange år benyttet to store tyske assistansepartnere på veihjelp. Som nevnt er Tyskland generelt et av de største markedene for veihjelp, og den tette kontakten med våre partnere gir større forståelse for de nordiske bilistenes forsikringsvilkår, forventninger og behov.

Langsiktige samarbeid om leiebiler og hjemtransport

SOS International har også inngått langsiktige samarbeid med utleiefirmaer som sikrer leveranse av erstatningsbiler i periodene med størst belastning. Det langsiktige samarbeidet suppleres med lokale avtaler.

I år har SOS International inngått enda en avtale med en leiebilleverandør for å kunne imøtekomme etterspørselen på en bedre måte.

Når det gjelder hjemtransport av biler, har SOS International inngått avtale med en rekke sentrale leverandører, og disse avtalene sikrer dermed hjemtransportleveransene, når og hvor behovet oppstår.

Veihjelp, leiebiler og hjemtransport

Om sommeren hjelper SOS International primært nordiske feriebilister med tjenester innen 1) veihjelp og bilberging, 2) erstatningsbil og 3) hjemtransport av bil.

SOS International bistår også og har erfaring med vraking og kondemnering av norske kjøretøy i utlandet, som ofte er en tidkrevende prosess.

SOS International har konstant fokus på kundereisen. Det betyr at uansett om bilisten har behov for hjelp inne alle tre tjenestekategoriene eller bare har fått hjelp på stedet, sikrer SOS International løpende kommunikasjon med både bilisten og våre nettverkspartnere. Målet er å gjøre det uforutsette oppholdet så kort som mulig, og at feriebilisten skal føle seg trygg gjennom hele veihjelpen - fra første kontakt skjer til saken er avsluttet og bilisten fortsetter videre på sin reise.

Planlegger du din neste bilferie akkurat nå?

Få gode råd til bilferien her

Sommerhøysesongen for utenlandsreiser

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål