Tungbil håndtering og assistanse for ethvert behov

Hos SOS International er vårt assistansenettverk med nasjonal dek­ning optimalisert etter kompetanse, kjøreavstander og frammøtetid. Det gir garanti for trygghet i leveran­sen og høy servicegrad for slutt­bruker.

SOS International har et profesjonelt partnersamar­beid med bergere over hele Norge, herunder bergingsstasjoner med kompetanse og kapasitet for tungbil assistanse.

Vår tungberger nettverk består av 80 stasjoner med tungberging i Norge. Tungberger nettverket blir bl.a. opplært i regi av Bransjeutvalget for bilberging for å sikre ens standard og kvalitet på tvers av hele nettverket.

Dedikert tungbil team på vaktsentralen
På vaktsentralen på Sinsen i Oslo sitter mer enn 60 dedikerte medarbeidere i full aktivitet, 24 timer i døgnet, året rundt. Ett dedikert tungbil team jobber tett sammen med tungbil berger nettverket, og følger opp hele bergingen fra utførsel til ferdig fakturering av våre forsikringspartnere og næringskunder.

Se mer i denne videoen fra vår lokale partner Skibotn Tungberging. Skibotn Tungberging kan uansett veiforhold, sesong og oppgave håndtere tungbil assistanse 24 timer i døgnet, året rundt. Skibotn Tungberging arbeider i området omkring Tromsø, men også til grensene mot Sverige og Finland.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål