Veihjelpsstasjoner på nettverkssamling

Nylig samlet vi over 90 av våre totalt 140 veihjelpsstasjoner til en nettverkssamling i Oslo der våre bilbergere fikk innsikt i markedstendenser, nyheter fra partnere, samt annen kompetanseutvikling.

Dette ble to verdifulle dager der vi informerte om hvordan vi som selskap har igangsatt en ambisiøs strategi der kundereisen for veihjelp skal være en digital, proaktiv og forebyggende assistanse – i en moderne, høyteknologisk tid med tilgjengelige data, nettopp for å unngå at avvik skjer. SOS Internationals kundetilfredshet skal fortsatt styrkes gjennom et assistanseløp fra vår vaktsentral sammen med lokal bilberger med fokus på fremmøtetid og reparasjon på stedet.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål