Alarmsentralen for veihjelp: Vi er klare for vinteren

Selv om vinterkulden fortsatt ikke helt har satt inn, er våre medarbeidere på vaktsentralen klare for den kommende vintersesongen. Som et ledd i forberedelsene har de som jobber i vaktsentralen fått bli med bergingsbilen ut på oppdrag for se hvordan våre profesjonelle og dyktige bilbergere løser oppgavene.

Rekruttering av sesongvikarer og analyse av data er elementer som inngår i forberedelsene til vinterens høysesong ved SOS Internationals alarmsentral, som håndterer både veihjelpsoppdrag og besvarer vaktelefoner på vegne av forsikringsselskaper, mobilitet- og medlemsorganisasjoner i Norge.

– Vi har forberedt oss godt, og er helt klare for vintersesongen. Vi justerer fortløpende og holder for eksempel øye med værmeldingen slik at vi kan tilpasse bemanningen etter dårlig vær – også om natten, sier Henriette Fonager, leder for SOS Internationals alarmsentral i Oslo.

Ut på oppdrag med bilbergingsbilen

Som en del av forberedelsene oppdateres digitale verktøy, opplæringsmateriell tilpasses og det avholdes interne kurs. SOS International har innført som en del av opplæringen at våre medarbeidere på vaktsentralen skal følge med bilberger ut i bergningbilen på et veihjelpsoppdrag.

– Å bli med ut og kjøre med en erfaren bilberger skaper en større forståelse av hva som skjer ute på veiene. Det styrker kompetansen til den enkelte medarbeider og er med på å gi en bedre kundeopplevelse, sier Henriette Fonager.

Utveksling av kunnskap og erfaringer med bilbergerne bidrar også til en lettere håndteringen av «help on phone»- oppgaver, der våre medarbeidere over telefon hjelper nødlidende bilister med selvhjelp, slik at de kan kjøre videre.

Høysesong for starthjelp

Data fra SOS International viser at vinteren er høysesong for starthjelp. Det betyr at mange bileiere i tiden som kommer vil oppleve at de ikke kan starte bilen på grunn av flatt batteri.

– I fjor var det en mild vinter, men våre data viser at mange bilister allikevel ble overrasket av kulde og snø, sier Henriette Fonager.

Andre typiske saker om vinteren er biler som kjører av veien på grunn av glatte veier.

Landsdekkende nettverk

SOS International har et omfattende veihjelpsnettverk som kontinuerlig utvikles og utvides. Vårt nettverk i Norge er landsdekkende og består av 140 stasjoner over hele landet. Vi tilbyr bilbergning av alle typer biler og med den brede dekningen er nettverket raskt på plass dersom uhellet skulle være ute.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål