Historisk godt år for veihjelpsvirksomheten

En milepæl ble passert i 2021 for SOS Internationals Mobility-division: For første gang hadde den nordiske veihjelpsleverandøren mer enn én million saker og nesten to millioner anrop på ett år.

Nesten to millioner ganger ble det ringt etter veihjelpsassistanse hos SOS International i 2021. Det tilsvarer en økning på 24 prosent sammenlignet med året før. Økningen gjelder Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor SOS International yter veihjelp.

– Jeg er imponert over innsatsen til våre dyktige medarbeidere. 2021 var et år preget av ekstrem uforutsigbarhet på grunn av COVID-19. Derfor er jeg stolt over at vi både slår rekorder og samtidig holder en høy kundetilfredshet, sier Ellen Trolle, direktør for Mobility Division, SOS International.

Hard vinter og endret adferd
En del av økningen kan tilskrives nye kunder, men det ligger også både værforhold og endret adferd bak det økte behovet for veihjelp. 

Alle de nordiske landene ble rammet av en tøff vinter de første månedene av 2021. Kraftig vintervær fører til økt trafikk i veihjelpsvirksomheten, når bilister trenger starthjelp, hjelp ved fastkjøring i snø og annen assistanse.

Samtidig ser det ut til at COVID-19 har påvirket bileiernes adferd:

– Statistikken vår tyder på at mange enten har lagt ferien i hjemlandet eller dratt på bilferie til utlandet, sier Ellen Trolle.

I tillegg har hjemmekontor under pandemien medført økt behov for starthjelp til biler som ikke har vært i bruk over tid.

SOS International yter veihjelp i Danmark, Sverige, Norge og Finland, blant annet gjennom datterselskapene SOS Dansk Autohjælp, SOS Veihjelp og SOS International Oy.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål