Veihjelp: Mild vinter og høyt servicenivå

Det har vært en mild vinter, og ved SOS Internationals alarmsentral for veihjelp er det registrert færre assistanser sammenlignet med fjoråret som var preget av en tøff vinter. Lavere aktivitetsnivå har SOS International utnyttet til å styrke kundeopplevelsen og kompetansen hos våre medarbeidere.

– Uavhengig av vinterklimaet – og andre ytre forhold – holder SOS International en solid beredskap ved vår alarmsentral. Vi er tilfredse over at vi leverer et høyt servicenivå til våre kunder, sier Richard Waitz, Director, SOS Internationals norske veihjelpsvirksomhet.

Ekstra tid utnyttes
Prognoser, ansettelser av vintervikarer og vaktplaner for vinteren utarbeides allerede i løpet av høsten. De grundige forberedelsene er viktige elementer for å sikre nødvendig bemanning i høysesongperioder.

Med et mindre saksvolum ved alarmsentralen fokuserer SOS International på finjustering av prosesser, erfaringsutveksling og videreutdanning og veiledning av medarbeidere.

Etter to år på hjemmekontor verdsettes det å igjen kunne samle medarbeiderne fysisk:

– Vi utnytter dynamikken ved å være på kontoret og våre teamledere legger akkurat nå vekt på å styrke samarbeidet, kompetanser, og den felles forståelsen av det å sikre et høyt servicenivå og gode kundeopplevelser, sier Richard Waitz. 

Flere har behov for veihjelp i utlandet
Samtidig med at Europa har beveget seg mer og mer ut av pandemien i løpet av vinteren, har det også vært en økning av saker hvor nordmenn har hatt behov for veihjelp i utlandet. 

– I vinter så vi igjen en økning av norske bilister som hadde behov for veihjelp i utlandet, spesielt i Sverige og Danmark. Vi er fortsatt ikke på det nivået vi var før pandemien, men vi forventer at økningen vil fortsette i den kommende perioden, sier Waitz.

Kontakt oss

Er du på reise og trenger akutt assistanse?

Kontakt SOS Internationals alarmsentral på +45 7010 5050.

Jeg har et annet spørsmål