Mønsterdybde

Det er viktig å ha tilstrekkelig med mønsterdybde i dekkene for å ivareta sikkerheten på veien. Du må derfor forholde deg til noen minimumskrav for mønsterdybde, som varierer etter årstid. Minimumskravet for mønsterdybden på vinterdekk er 3 millimeter, mens det for sommerdekk er 1,6 millimeter som gjelder. Dette er kun minstekravet, og vi vil heller anbefale deg å ha en mønsterdybde på 4 millimeter på vinterdekkene, og 3 millimeter på sommerdekkene. I tillegg til forskjeller mellom sommer- og vinterdekk, finnes det også ulike regler som avhenger av vekten på kjøretøyet ditt.

 

Å ha for liten mønsterdybde kan få alvorlige konsekvenser, og det er derfor viktig å regelmessig sjekke den. Det er ditt ansvar som sjåfør å påse at dekkene dine har godt nok grep til å kunne takle de forskjellige førene du kan komme utfor på veien. Her har vi samlet nødvendig informasjon om minimumskrav, tips til hvordan du kan sjekke mønsterdybden på dekkene dine og hva som skjer når du har for liten mønsterdybde.

Krav til mønsterdybde

Mønsterdybde for kjøretøy under 3500 kg
  • Dersom du har et kjøretøy som har en totalvekt på under 3500 kg, skal det være minimum mønsterdybde over ¾ av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets.
  • Vinterdekkene skal ha en mønsterdybde på 3 mm og sommerdekkene 1,6 mm.
  • NAF anbefaler henholdsvis 4 mm og 3 mm for best mulig feste i begge sesonger.
Mønsterdybde for kjøretøy over 3500 kg
  • For kjøretøy med en totalvekt på over 3500 kg skal det minimum være mønsterdybde over ¾ av slitebanens bredde og i tillegg rundt hele dekkets omkrets på alle fire dekk.
  • Bemerk at både motorvogn og henger må ha dekk som har mønsterdybde på minst fem millimeter mellom 1. november og første mandag etter 2. påskedag.
  • I de tre nordligste fylkene gjelder perioden fra 15. oktober til 30. april.
  • I denne perioden er det også påbudt for kjøretøy med en totalvekt på over 3500 kg å bruke vinterdekk.

Verdt å vite om mønsterdybde

Mønsterdybden bør sjekkes jevnlig på hvert eneste dekk. Dersom dekkene er slitte og mønsterdybden er mindre enn anbefalt, kan det føre til dårligere feste – særlig når du kjører på vått og isete føre. Et godt tips for å sjekke om dekket er for slitt, er å følge med på om dekket er slitt ned til «slitasjevarsleren”: en liten forhøyning som befinner seg i dekkenes mønster.

I hvert dekk, både sommerdekk og vinterdekk, finnes det én slitasjevarsler som er 1,6 mm høy og én på 3 mm. Det er stor forskjell på bremselengden når du kjører med dekk med mønsterdybde på 3 mm og 1,6 mm.

Mønsterdybden kan også måles med en mønsterdybdemåler som finnes i både mekaniske og elektroniske versjoner. En slik mønsterdybdemåler kan man få tak i hos de fleste forhandlere av bilrekvisita. På verksteder kan man også få sjekket mønsterdybden med en laser-triangelmåler som måler mønsterdybden på tvers av hele dekket. Dette er en mer effektiv måte å sjekke mønsterdybden på, men også mer kostbar.

Mange har dekk som er skjevslitte, som betyr at dekkene enkelte steder er mer slitte enn andre. Derfor er det viktig å sørge for å måle dekket der hvor det er mest slitt.

De mange innsnittene du finner i vinterdekkene dine fester til seg is og snø på veien. Måten dette skjer på er at mønsteret fanger snøen opp og presser den sammen, og det er nettopp dette som fører til bedre feste. Når bilen ruller fremover fester snøen i dekket seg altså til underlaget du kjører på, og da skal det sterke krefter til for å få dekket til å gi slipp på underlaget.

Dersom dekkene og innsnittene derimot er slitte, vil trekkraften reduseres betraktelig. Dette gjelder ikke kun vinterdekk, men også sommerdekk.

Hvis du har for liten mønsterdybde i sommerdekkene øker du risikoen for vannplaning. Normalt sett vil vannet samles i mønsteret og transporteres bort fra dekket, men dersom mønsterdybden er for liten vil ikke mønsteret kunne samle opp tilstrekkelige mengder med vann.

Det er slik risikoen for vannplaning og dårlig feste blir høyere når du kjører på vått og isete føre.

Det å kjøre med slitte dekk kan med andre ord sette både deg selv og andre i fare, og det hjelper lite med en god og sikker bil med mindre dekkene også er i orden.

Det er stor forskjell på bremselengden når du kjører med dekk som har en mønsterdybde på 1,6 mm og 3 mm, så det anbefales at mønsterdybden er nærmere 3 mm enn 1,6 mm på sommerdekk og nærmere 4 mm enn 3 mm på vinterdekk.

Dersom dekkene på bilen din har ulik mønsterdybde, anbefales det at du har dekkene med mest mønsterdybde på bakhjulene (med mindre du har firehjulstrekk).

Og husk, materialet som dekkene er laget av oppfører seg nærmest som en ferskvare – etter fem sesonger er de så å si utgått på dato og bør ikke brukes.

I et land som Norge, med vesentlige forskjeller i veiforhold på sommer- og vinterstid, er de fleste av oss klare over nødvendigheten av å bytte mellom sommer- og vinterdekk. Sommerdekkene og vinterdekkene har forskjellige minimumskrav for mønsterdybde – for vinterdekk er minstekravet 3 millimeter, mens for sommerdekk er det 1,6 millimeter.

Dette er kun et minstekrav, og vi anbefaler å ha en mønsterdybde på 4 millimeter i på vinteren, og 3 millimeter i på sommeren.

Men hva er egentlig forskjellen mellom sommer- og vinterdekk? Kravet om mønsterdybde er nemlig ikke den eneste forskjellen. Det er store forskjeller når det kommer til gummiblanding, mønster og dekkets oppbygning.

I et sommerdekk er gummi-innholdet for eksempel hardere enn i vinterdekkene. Vinterdekkene er dermed mykere, noe som gjør de fleksible selv under kalde vinterforhold. Når det gjelder mønster, har sommerdekk mindre mønster, som gir en større kontaktflate.

I tillegg har de den egenskapen at de suger seg fast til varm asfalt, og alle disse egenskapene er en fordel når veiene er bare eller våte. Så lenge man ikke har piggdekk, er det lov å bruke vinterdekk om sommeren, men det anbefales ikke ettersom piggfrie vinterdekk har dårligere egenskaper på våt asfalt enn det sommerdekk har.

Vi hjelper alle typer kjøretøy. 

Kontakt oss