Seneste nyt fra SOS International veihjelp

Store trender innen mobilitet og hvordan man møter dem

01.12.2021

I dag er tilkoblede, selvstyrende og delte mobilitetstjenester en del av hverdagen, og dette har endret måten forbrukerne reiser på. Hos SOS International følger vi med på de store trendene innen mobilitet og legger planer for hvordan vi kan fortsette å være relevante i markedet.

Sommerens bilferier preget av COVID-19-pandemien

08.09.2021

For SOS International og SOS Veihjelp som leverer veiassistanse på vegne av norske forsikringsselskaper, medlemsorganisasjoner og bilmerker, ble sommeren på mange måter som forventet med mange nasjonale veihjelpssaker.

Høy kundetilfredshet på alarmsentralen for veihjelp

04.09.2019

Sommerhøysesongen for veihjelp går mot slutten for vår norske veihjelpvirksomhet, og vi er takknemlige for at tilbakemeldingene fra sluttbrukere gjennom sommeren viser høy grad av kundetilfredshet.

Elbiler og bilferie i utlandet

16.06.2019

Stadig flere bilister investerer i mer miljøvennlige biler som el- og hybridbiler. Med sommerens bilferier rett rundt hjørnet, er det viktig å tenke gjennom hvordan du får en trygg og sikker bilferie med elbilen. Det kreves nemlig god planlegging hvis du skal til utlandet med elbilen din.

Alle bilbergere må ha sikkerhetstrening på elbiler

11.06.2019

Det er flere og flere elektriske og hybridbiler på veiene. Som en del av et nytt nordisk initiativ får bilbergere i SOS International veihjelpnettverk opplæring i hvordan de skal håndtere elektriske kjøretøy på en trygg måte.

Insights: Sommerens bilferie og veihjelp i utlandet

06.06.2019

For mange er sommer ensbetydende med bilferie. Sommeren er også den travleste perioden i året for SOS International – blant annet fordi mange bilister får problemer med bilen i utlandet.

 

Veihjelpsstasjoner på nettverkssamling

31.05.2019

Nylig samlet vi over 90 av våre totalt 140 veihjelpsstasjoner til en nettverkssamling i Oslo der våre bilbergere fikk innsikt i markedstendenser, nyheter fra partnere, samt annen kompetanseutvikling.

Tungbil håndtering og assistanse for ethvert behov

06.03.2019

Hos SOS International er vårt assistansenettverk med nasjonal dek­ning optimalisert etter kompetanse, kjøreavstander og frammøtetid. Det gir garanti for trygghet i leveran­sen og høy servicegrad for slutt­bruker.

SOS International installerer mobil ladestasjon til elbil

27.11.2018

SOS International i Norge har som det 3. landet i Europa, gått til innkjøp og innstallering av en mobil ladestasjon til bruk på elbiler i vår servicebil i Oslo. Dersom man går tom for strøm, og ikke står til hinder for annen trafikk – et stykke fra nærmere ladestasjon, kan SOS International bistå sluttkunden med å få nok strøm til å komme seg til nærmeste ladestasjon.

Teori, praksis og trening under europeisk nettverksevent, Road Patrol Training for Excellence

25.11.2018

Nylig reiste et team med våre kompetente bilbergere fra SOS Internationals veihjelpsnettverk til Wien i Østerrike for å delta på det årlige Road Patrol Training for Excellence 2018 sammen med våre europeiske nettverkspartnere. Road Patrol Training for Excellence 2018 arrangeres av våre samarbeidspartnere ARC og FIA.