Har du vært ute for en bilulykke?

Eller er du førstemann til et ulykkessted? Ved alvorlige ulykker må alltid politi/ambulanse bli varslet først og være de som styrer hva som skal skje.

Vi vil innrette oss etter skadestedsleder når vi ankommer. Ved andre uhell/ulykker hender det at det ringes inn til vår vaktsentral som rekvirerer hjelp etter våre prosedyrer avhengig av type uhell. Kommer vi dog først, handler alt om å redde liv og deretter sørge for at fører og eventuelt passasjerer er i trygg avstand fra skadested (ta på refleksvest og gå bak autovern osv.).

Vi sikrer alltid skadested med varsling med alt i fra skiltvogn og til bruk av bergingsbil som sikringsobjekt (gule/hvite strober osv.).

Etter at skadestedet er sikret, laster vi opp bilen og transporterer den til avtalt verksted. Her blir spørsmål om tilbud om leiebil, videretransport, behov og dekning tatt opp.

Hva må du gjøre for å få hjelp?

For å få hjelp må du ringe til 915 09505 og oppgi følgende informasjon:

  • Registreringsnummer?
  • Navn / rekvirent?
  • Hva trenger du hjelp til?
  • Hvor står du? 
  • Hvilken dekning har du / type forsikring?

Avhengig av type dekning informeres kunden om at han vil bli belastet egenandel av berger på stedet.

Hva skjer når du kontakter SOS International veihjelp?

Ring til oss på 915 09505.

Vaktsentralen til SOS International veihjelp ligger på Sinsen i Oslo og her er 60 dedikerte medarbeidere i full aktivitet, 24 timer i døgnet, året rundt. I 2015 tok vaktsentralen i mot 360.000 anrop som omhandlet veihjelp eller forsikringsskader - uansett om det gjelder et mindre uhell eller en større bilulykke. 

Vaktsentralen er organisert i 2 team, sammensatt av kyndige og dedikerte medarbeidere med ønske om å yte topp service.

Teamene  håndterer mottak av alle innkommende samtaler. De har kompetansen til å kunne svare alle type henvendelser knyttet til våre tjenester, enten det er NAF-medlemmer eller forsikringskunder. De både registrerer og rekvirer assistanse via vårt nettverk i Norge og resten av Europa.

 

Har du ikke bilforsikring?

Ingen fare!

Vi hjelper deg som har vært utsatt for et biluhell uansett om du har bilforsikring eller ei!

SOS International veihjelp yter umiddelbar hjelp

I de saker hvor kunden trenger mer oppfølging av sin sak som å rekvirere leiebil, hjemtransport, innkvartering, fly- eller togbilletter, hjemtransport av kjøretøy, dialog med verksteder og samarbeidspartnere i utlandet mm, vil våre mest erfarne medarbeidere håndtere dette.

I tillegg til hjelp på veien etter biluhell og bilulykker tilbyr vi også telefonstøtte for tekniske saker. Vaktsentralens medarbeidere håndterer også alle forsikringsrelaterte saker knyttet til skaderegistreringer, og tar seg av kontakten med både med ambulanse, politi eller brannvesen, samt saneringsselskaper etc.

Les mer om SOS International veihjelp

Førstehjelp ved bilulykker

For å best mulig kunne hjelpe skadede etter en bilulykke, bør du kunne de mest grunnleggende førstehjelpskunnskapene. Handlingsrekkefølgen «sikre-varsle-hjelpe» hjelper deg med å huske de viktigste tiltakene som kan utføres mens du venter på profesjonell hjelp:

  • Sikre: En bilulykke kan utvikle seg dersom andre biler kjører inn i bilene som var involvert i ulykken i utgangspunktet. Sett opp en varseltrekant og plasser din egen bil med varselblink i god avstand fra ulykkesstedet.
  • Varsle: Ring til den medisinske nødtelefonen 113
  • Hjelpe: Den farligste konsekvensen av bevisstløshet er ufrie luftveier. Et tegn på at noens luftveier ikke er tilstrekkelig åpne er at noen sitter bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder. Hva gjør man? Løft hodet til nøytral posisjon slik at luftveiene blir frie.

I tillegg må du huske på at mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Legg derfor varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde for å hindre nedkjøling.

Kilde: Norsk Luftambulanse

Vi er nasjonal leverandør av veihjelp.

Kontakt oss