Vi vil være verdens fremste redningssentral for privatpersoner.

Vil du hjelpe oss?

Å være en del av SOS International

Å jobbe i SOS International innebærer at uansett hvor i organisasjonen du jobber eller hva du jobber med, så er din innsats viktig for både kundene våre og kollegene dine. Dette gjør SOS International til en spennende, utfordrende og krevende arbeidsplass hvor alle dine menneskelige og faglige egenskaper kommer til nytte - 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hva forventer vi?
Uansett hvilken del av SOS International du er ansatt i, er du en viktig brikke i bedriften vår. Den typen virksomhet som vi bedriver innebærer at vi er svært avhengig av hverandre, og vi forventer derfor at våre medarbeidere deltar aktivt i teamet sitt og bidrar til selskapets kontinuerlige utvikling.

Møt en medarbeider

 Her kan du møte noen av våre dedikerte medarbeidere og få innsyn i hvordan det er å jobbe i SOS International veihjelp.


Startet i jobben 2015.

Hva er det beste med jobben din?

- Det er at jeg kan hjelpe personer som er i vanskelige situasjoner. Enten det er å organisere veihjelp, overnatting eller leiebil til en familie på bilferie i Europa eller å rekvirere skadesanering for forsikringstakere etter en stor vannlekkasje.

Hva er det mest utfordrende?
- Det mest utfordrende er når det skjer noe uforutsett, f.eks. plutselig snøfall eller frost. Da er det ekstra mange som ringer og som trenger hjelp.
Det kan også være utfordrende å ta avgjørelser på vegne av våre samarbeidspartnere dersom det er utenom normal åpningstid og det er en avgjørelse som må tas fort grunnet omstendighetene.
- Saker som kan få nasjonal medieoppmerksomhet.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
- Jeg jobber tredelt skift , både dag, kveld og natt, som gjør at jeg ikke har en «typisk arbeidsdag». Det innebærer at jeg har varierte arbeidsdager, noe jeg liker godt. Derimot har vi visse rutiner og oppgaver som må gjøres. Det er viktig å skaffe en oversikt når man starter jobb slik at man kan legge en plan for dagen. Planlegging er viktig slik at vi på best mulig måte innfrir forventingene til kundene og samarbeidspartnerne våre.
- Utover dagen er det oppfølging av kunder, verksted og samarbeidspartnere i både inn – og utland i tillegg til koordinering og håndtering av uforutsette hendelser. Før jeg avslutter mitt skift briefer jeg neste skift som begynner.

Har du hatt noen særlig spennende hendelser på jobb?
- Vi hjalp en forsikringstaker som ble akutt syk på ferie med å transportere bilen hjem til vedkommende. Vi fant ut at den beste og raskeste måten å gjøre dette på var at jeg reiste ned til Göteborg og kjørte bilen hjem til Arendal.
- Skaderegistrering etter innbrudd hvor kunst, smykker og biler til flere millioner kroner ble stjålet. Dette ble naturligvis en stor politisak.

Startet i jobben i 2003.

Hva er det beste med jobben din?
 – Den beste delen av jobben er det å kunne sette et smil på kundenes fjes. Når jeg kommer på stedet og får reparert kundens bil, er det sjeldent sure miner. Det å møte på hyggelige mennesker, og attpåtil «redde» dagen deres, er ikke noe alle får lov til å være med på. Det er aldri en kjedelig dag, og dette er ikke noe man slutter med dersom man ikke absolutt må.

Hva er det mest utfordrende?
 – Hver dag er en utfordring, det finnes nesten ingen saker som er like. Men det som kanskje er mest utfordrende er det å kunne snu kundens opplevelse til noe positivt. Det er ikke nok å være bilkyndig, man må også være menneskekjenner.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
 – Jeg prøver å få hjulpet flest mulig i løpet av dagen, med kjøring på kryss og tvers av byen. Det er et mangfold av arbeidsoppgaver, som gjør at jeg har god variasjon i løpet av arbeidsdagen, og jeg prøver å få reparert flest mulig biler innenfor de gitte rammene jeg har.

Kan du fortelle om en spennende hendelse du har hatt på jobb?
 – Jeg fikk en jobb av kundesenteret, hvor de informerte om at det var en kunde som hadde kjørt seg fast i sin egen garasje. Når jeg kom på stedet, viste det seg at gasspedalen hadde låst seg mens kunden rygget, og hele bilen hadde veltet. Bilen lå på siden i garasjen og jeg fikk rettet den opp. Kunden ville ha den til nærmeste verksted, men da kom kundens kone ut og motsatte seg dette. Den bilen skulle rett til vrakplassen, for kona inndro kundens sertifikat. Det hører med til historien at kunden var av den eldre garden, og at dette trolig var til kundens beste.

We're responsive. We're advanced.

We're caring. We're inside.

Ledige stillinger

Hvis du har funnet en ledig stilling du er interessert i, søker du på jobben ved å laste opp din søknad og CV i vårt e-rekrutteringssystem HR Manager.

 

Åpen søknad

Dersom du ikke finner en relevant stilling i øyeblikket, er du mer enn velkommen til å sende oss en åpen søknad til vår online database.

SOS International Copenhagen

SOS International Stockholm

SOS International Oslo

SOS International Helsinki

SOS Dansk Autohjælp Aarhus

 

Rekrutteringsprosessen

Å jobbe i SOS International innebærer at uansett hvor i organisasjonen du jobber eller hva du jobber med, så er din innsats viktig for både kundene våre og kollegene dine.

Dette gjør SOS International til en spennende, utfordrende og krevende arbeidsplass hvor alle dine menneskelige og faglige egenskaper kommer til nytte - 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

 

Hva forventer vi?

Uansett hvilken del av SOS International du er ansatt i, er du en viktig brikke i bedriften vår.

Den typen virksomhet som vi bedriver innebærer at vi er svært avhengig av hverandre, og vi forventer derfor at våre medarbeidere deltar aktivt i teamet sitt og bidrar til selskapets kontinuerlige utvikling.

Med en 24/7-plattform har vi hele tiden skiftende og uforutsigbar arbeidsmengde, noe som krever stor grad av fleksibilitet, lidenskap og beredskap. Vi forventer derfor at våre ansatte i SOS International er engasjerte og handlekraftige.

For å kunne komme i betraktning til en stilling i SOS International må du kunne snakke et av de nordiske språkene samt engelsk flytende, og du må være villig til å lære deg de andre nordiske språkene på et grunnleggende nivå. Snakker du andre språk i tillegg er det bare en fordel.

Hva kan du forvente deg?

SOS International bestreber seg på å skape det beste arbeidsmiljøet for våre medarbeidere og tilbyr mange utviklingsmuligheter og gode muligheter for å virkeliggjøre en forskjell for arbeidsstyrken.

For å kunne nå våre mål må vi hele tiden heve våre medarbeideres kompetanse, og dette gjør vi gjennom både jobbtrening og mer teoretiske kurs - både i og utenfor arbeidstiden. Du vil bli en del av et spennende selskap i vekst.

Vurdering av søknadene: Når søknadsfristen for den aktuelle stillingen er utløpt vurderer vi alle søknadene og velger ut de kandidatene vi ønsker å invitere til et førstegangsintervju.

Første intervju: I det første intervjuet vil du fortrinnsvis møte din potensielle leder og få en samtale med ham eller henne. Hensikten med førstegangsintervjuet er å se om forventningen til både arbeidsgiver og arbeidstaker er sammenfallende. Basert på dette intervjuet velger lederen ut to eller tre søkere til en ny runde med intervjuer.

Andre intervju: Før den andre intervjurunden kan du bli bedt om å fylle ut en personlig profilanalyse. Analysen brukes som et verktøy for å dykke dypere inn i stillingsbeskrivelsen. Ved samtykke vil vi kontakte noen av referansene dine som en del av den generelle evalueringen.

Vi hjelper mennesker på vegne av kundene våre.