Vi assisterer alle typer kjøretøyer

Trenger du veihjelp? 

Det finnes ikke noen verre følelse enn å kjøre utfor, kjøre seg fast i snøen eller stå midt på veien – langt fra alt – med flatt batteri, punktert dekk eller motorstopp.

Gjennom SOS International veihjelp kan du få hjelp på veien uansett hva problemet er døgnet rundt og året rundt. Vi hjelper deg på stedet eller tauer deg til ditt foretrukne verksted eller servicestasjon. Du kan få veihjelp uansett om du har bilforsikring eller ikke. 
 

Skulle uhellet være ute står vi alltid klar til å bistå deg, slik at du ikke behøver å bekymre deg for hva du skal foreta deg. Via vaktsentralen vår koordinerer vi over 300 bilbergingskjøretøy fra 140 stasjoner som er plassert over hele Norge som vi sender ut til å hjelpe deg og bilen din.

V
åre gule biler er enkle å kjenne igjen

Du vil kjenne oss igjen på vår karakteristiske gule farge, samt at logoene for både SOS International og NAF er på bilene. I 2014 trådte en avtale mellom SOS International og NAF (Norges Automobil-Forbund) i kraft om etablering av et nytt norsk veihjelpsselskap; SOS Veihjelp AS. 

Vi er dermed underleverandør til NAF og en rekke nordiske forsikringsselskaper og størst på veihjelpstjenester i Norden.

Kontakt oss

Les mer om våre tjenester

Veihjelp i Norge

Via vår vaktsentral koordinerer vi over 300 bergingskjøretøyer fra 140 stasjoner spredt rundt i hele Norge, som vi rykker ut fra for å yte veihjelp til deg og din bil. Dette gjør oss til en landsdekkende leverandør av veihjelpstjenester. 

Uansett om du er tom for bensin, har punktert, har fått motorstopp eller har andre problemer på veien, kan du få starthjelp av oss.

Kontakt vaktsentralen: 
Tel: 915 09505

Les mer om våre veihjelpstjenester 

Veihjelp i utlandet

Gjennom vårt omfattende nettverk i Norden og hele Europa, kan vi assistere deg trygt videre på reisen i utlandet.

Vi kan hjelpe deg med bilberging, starthjelp, punktering, nødreparasjon, hotell, hjemtransport, leiebil mm.

Ring våre erfarne operatører på utland: 

Tel: +47 915 09505

Service og vakttelefon utover ordinære kontortid

Hos SOS International  kan vi håndtere alle type skadesaneringssaker knyttet til  brann, vannskade, bygning og innbo. Vi tilbyr forsikringsselskap som ønsker det, en vakttelefonordning utover ordinære kontortid.

Vi har mangeårig erfaring med både mottak og saksregistering, samt iverksettelse av strakstiltak iht. avtalte prosedyrer. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss for mer informasjon:

Tel: 915 09505

SMS tjeneste for døve og stumme

SOS International har en servicetjeneste for døve og stumme brukere.

Disse kan sende en tekstmelding til +47 59441006 for å rekvirere veihjelp. Meldingen kommer da opp på 'alambaren' til vår vaktsentral, som revidere ut veihjelp.

Dersom SOS International mangler viktig informasjon, kommuniserer vi  tilbake med kunden på sms.

Alle kan få hjelp uavhengig av dekning.

Bruk for veihjelp?

Kontakt oss

Les mer om vårt nettverk eller vaktsentralen hos SOS International. 

SOS International tenker på miljøet!

Hos SOS International  tenker vi på miljøet og daglig gjør vi tiltak som har en positiv betydning for miljøet:

  • Phone fix: Råd på telefon i stedet for å sende en ut en bergingsbil som slipper ut CO2.
  • Repair on spot: SOS Veihjelp reparerer den ødelagte bilen på stedet, og sparer dermed Co2 på å ikke måtte taue inn den ødelagte bilen
  • Vi optimerer bergingsprosedyren ved å sende ut en vanlig, lett bergingsbil i stedet for en stor kranbil og sparer dermed diesel.
  • Fokus på innkjøp av miljøvennlige biler med Euro6-motorer som slipper ut mindre NOx.

Hos SOS International har vi ISO14001 sertifisering i miljøledelse i vår tekniske divisjon. Vi er den første som har fått tildelt ISO14001 på tvers av alle de nordiske markedene.

Les mer

Vi berger alle type biler - døgnet rundt, 365 dager i året.