Når og hvor bør man bruke piggdekk?

Du som sjåfør må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt, får du bedre veggrep ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger eller kjetting.

 

Nei. Hvis mønsterdybden på piggdekket ditt tilfredstiller kravene, er det ikke noe krav om at piggene må være intakte. Det er komplisert og lite lønnsomt å sette nye pigger inn i dekk.

Du får ingen reaksjon fra myndighetene om ikke alle pigger er der, så lenge dekket «har tilstrekkelig veigrep».

Husk at tyngre biler krever dekk som er merket for vinterføre, uansett om de har pigger eller ikke.

 

Det er ikke tillatt med piggdekk:

  • Fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober.

  • I Nordland, Troms og Finnmark gjelder reglene fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

Dersom føret krever at man bruker piggdekk eller kjettinger utenom datoene ovenfor, kan man bruke det selv om det er utenfor piggdekksesongen. Du kan bruke piggfrie vinterdekk hele året.

Vær oppmerksom på at selv om det er lov å dra ut piggene av piggdekket manuelt, er det ikke smart.

Grunnen til dette er at det er stor forskjell på vinter- og sommerdekk i oppbygning, gummiblanding og mønster.

Forskjellen merkes når man har mest behov for best grep, som for eksempel når du skal bremse ned fra høy fart eller kjører på våt vei.

Dersom du bremser med piggfrie vinterdekk på sommerføre er bremselengden betydelig lengre.


Les mer om kjøring på vinterføre

Om du skal velge piggdekk eller piggfrie dekk kommer an på: 

  • kjørestil
  • kjøreforholdene der du pleier å kjøre
  • hvilken tid på døgnet du pleier å kjøre

Du må selv vurdere hvor krevende føret er der du pleier å kjøre. Det lønner seg som regel å velge piggdekk dersom du kjører mer på isete veier enn på vei med snø.

Piggdekk er ofte et godt valg dersom du bor nær kysten hvor veiene ofte blir isete om vinteren. Dersom du bor et sted hvor det ofte er mye og tørr snø og ikke så ofte isete veier, bør du gå for piggdekk. Piggfrie dekk er et godt valg på snøføre.

Dersom det er viktig for deg med dekk som lager mindre lyd på bare veier, bør du gå for piggfrie dekk.

En klar fordel med piggfrie dekk er at du kan sette dem på tidligere på høsten enn piggdekk dersom været og temperaturen er ufortsigbar.

Piggfrie dekk er også et godt valg om våren når temperaturen kan skifte overraskende fort eller for folk som kjører mye i byområder.

Krav til dekk for kjøretøy på under 3.500 kg

Dersom du har et kjøretøy med en totalvekt på under 3500 kg gjelder følgende krav:

  • Dekkmønsteret skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

  • Pigger er kun tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).

  • Dersom du bruker piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle fire dekk.

  • I sommerperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

  • Det er ikke et krav om at man skal bruke piggdekk i vinterhalvåret.

Vær oppmerksom på at piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt. 

Les mer om sommerdekk

Les mer om vinterdekk

Piggdekk i andre land

Piggdekkavgift i Oslo

I Oslo må alle som kjører med piggdekk betale piggdekkavgift innenfor nevnte kommunegrenser.

 Informasjon om ordningen i Oslo.

Regler om piggdekk i Danmark

Tillatt med piggdekk fra 01.11.-15.04.  Alle hjul må i så fall være pigget.

Regler om piggdekk i Sverige

Tillatt med piggdekk fra 01.10.-30.04. 
Fleksibilitet hvis føreforholdene tilsier det.  Alle hjul må ha pigg, og det samme på tilhenger

Regler om piggdekk i Finland

Tillatt med piggdekk fra 01.11.-31.03.  Eller første søndag etter påske.  Også her fleksibilitet med hensyn til været samt at alle hjul må ha pigg. 

Regler om piggdekk i Tyskland

Piggdekk er totalforbudt.  Vær imidlertid klar over at det er påbudt å bruke vinterdekk i Tyskland

Trenger du veihjelp i Norge, Norden eller i utlandet? 

Kontakt oss