EU-kontroll

EU-kontrollen skal utføres for å skape en tryggere og mer miljøvennlig bilpark i Norge. Vær oppmerksom på at utslaget av en EU-kontroll ikke sier noe om kvaliteten på bilen. En EU-kontroll er kun en sjekk om kjøretøyet er trafikksikker, og ikke en garanti for et godt kjøp.

Hva slags kjøretøy skal på EU-kontroll når?

I Norge må alle personbiler (M1) med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mindre og varebil (N1) kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret. Etter den første EU-kontrollen skal de sjekkes annethvert år.

Andre kjøretøy enn M1 og N1 skal kontrolleres tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i året. Denne regelen gjelder følgende kjøretøy:

• Personbiler (M1) med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer
• Lastebiler (N2 og N3)
• Drosjer
• Busser (M2 og M3)
• Ambulanser
• Tilhengere med tillatt totalvekt på mer enn 3500 kg

Med andre ord er det ikke antall seter som avgjør om man skal ha kjøretøyet til EU-kontroll hvert år eller annethvert år: det er den tillatte totalvekten på kjøretøyet.

Når skal bilen på EU-kontroll?

I utgangspunktet er det ingen som varsler deg om EU-kontrollen på forhånd. Det sikreste er å sjekke vognkortet for å finne ut når det er EU-kontroll-frist. Du kan sjekke når bilen skal på EU-kontroll på bilskiltet. Kontrollmåneden bestemmes av det siste sifferet. Det betyr at:

 

skilt med 1 som siste siffer = i januar

skilt med 2 som siste siffer = i februar

skilt med 3 som siste siffer = i mars

skilt med 4 som siste siffer = i april

skilt med 5 som siste siffer = i mai

skilt med 6 som siste siffer = i juni

skilt med 7 som siste siffer = i juli

skilt med 8 som siste siffer = i august

skilt med 9 som siste siffer = i september

skilt med 0 som siste siffer = i oktober

 

Det gjennomføres med andre ord ikke EU-kontroll i november og desember.

Hvordan kan jeg bli minnet på en EU-kontroll-frist?

Dersom du ønsker å bli minnet på når det er EU-kontroll, finnes det flere smarte varslingstjenester hvor du kan bli minnet på EU-kontrollen i god tid før fristen. Det er også smart å kontrollere kjøretøyet ditt fire måneder før måneden for EU-kontrollen. Dersom du uansett skal ha bilen på 

Sjekk til EU-kontroll

Før du leverer fra deg bilen til EU-kontroll, anbefaler vi deg å gjennomføre denne sjekken:

  • Ha vognkortet klart
  • Sjekk at lyspærene virker
  • Sjekk at alle sikkerhetsbeltene fungerer
  • Sørg for at bilen er ryddig og ren
  • Vær sikker på at speedometeret virker
  • Sjekk at alle hjulboltene er på plass
  • Er den påbudte varselstrekanten på plass?
  • Er sidespeilene intakte?
  • Sjekk at hornet virker.
  • Dersom du har elbil, må du også ha med ladekabelen.
Hvor kan man utføre en EU-kontroll?

Du kan få kjøretøyet ditt EU-kontrollert hos verksteder eller kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. Det betyr at du kan gå til et verksted eller en teststasjon (F.eks NAFs teststasjoner) for å få gjennomført en EU-kontroll. Det er verkstedet eller kontrollorganet som er ansvarlig for at EU-kontrollens resultat blir rapportert til Statens vegvesen.

Hva skjer hvis bilen min ikke består en EU-kontroll?

Dersom bilen kun har små feil, kan du rette dem opp selv uten ny etterkontroll. Dersom det er snakk om flere og større feil, kommer ikke kontrollinstansen til å godkjenne kjøretøyet. Da bliver Statens vegvesen varslet, og du må rette opp i manglene og gjennomføre EU-kontroll på nytt.

NB: Du får ikke ny eller utsatt frist for en eventuell etterkontroll. Kjøretøyet må være gjennom EU-kontrollen innen fristen uansett.

Manglende eller ikke godkjent EU-kontroll og klipping av skilt

Dersom kjøretøyet ikke blir godkjent ved EU-kontroll, vil det ligge en «begjæring» i Motorvognregisteret. Det betyr at kontrollmyndighetene (politi, vegvesenet eller tollvesenet) kan klippe skiltene dersom du kjører med et ikke-godkjent kjøretøy.

Er uhellet ute eller har du bruk for bilbergning? 

Kontakt oss